مجموعه ورزشی ایران

مجموعه ورزشی ایران

تهران خیابان شریعتی - خیابان یخچال - بعد از پارک خلیج فارس - جنب پردیس قلهک - مجموعه ورزشی ایران

مدیر: جلیلوند