دهکده سبز

دهکده سبز

تهران - خیابان قزوین - خیابان عبید زاکانی - پلاک 107

مدیر: عبدالرضا آزاد

بازرگانی تجارت کیمیای پیرنیا

بازرگانی تجارت کیمیای پیرنیا

تهران - خیابان فدائیان اسلام جنوب - سه راه پل سیمان - خیابان محمدی - نبش ابن سینا - پلاک 341

مدیر: پیرنیا