موسسه فنی مهندسی تورنادو

موسسه فنی مهندسی تورنادو

تهران - جاده جاجرود - منطقه صنعتی خرمدشت - جنب بانک تجارت - پلاک 428

مدیر: سید وحید تیموریان