مرکز مشاوره و روانشناختی مهربان

مرکز مشاوره و روانشناختی مهربان

تهران - اسلامشهر - خیابان قائمیه - بین کوچه 14و 16 - ساختمان دفتر پیشخوان دولت - طبقه دوم - مرکز مشاوره

مدیر: دکتر فاطمه گیوی

دکتر محبوبه قاسمی مشاور خانواده

دکتر محبوبه قاسمی مشاور خانواده

شهرک گلستان - منطقه 22

مدیر: دکتر محبوبه قاسمی