بنگاه آهن مرکز

بنگاه آهن مرکز

تهران - آزادگان - علی آباد قاجار - 20 متری طالقانی - کوچه سید الشهدا - پلاک 5

مدیر: مجید نقدعلی