مطب لیزر درمانی دکتر محمد مقدری

مطب لیزر درمانی دکتر محمد مقدری

تهران - میدان محسنی - خیابان سنجابی (بهروز سابق) - کوچه شریفی - پلاک 10 - طبقه دوم - واحد 3

مدیر: دکتر محمد مقدری