مطب دکتر محقق

مطب دکتر محقق

تهران - خ پیروزی - بعد از امام علی - ایستگاه چهارصد دستگاه - ساختمان پزشکان327 - طبقه 2 - واحد 4

مدیر: دکتر امیرحسین زارع