آریا راد فلز

تلفن

موبایل

آدرس

اصفهان - خیابان خیام - خیابان مقداد - کوچه شماره ۱۳ - مقابل ورزشگاه شهید بهشتی - ساختمان نیما - طبقه همکف

فروش انواع میلگرد و تیر آهن در اصفهان 

شرکت آریا راد فلز صائب توزیع کننده انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی میباشد اعم از تیر آهن ذوبی و متفرقه ب صورت ظرفیت  از انبار و کارخانه 
فروش میلگرد ذوبی و متفرقه در سایزهای ۸-۱۰-۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۰-۲۲-۲۴--۲۸-۳۰ موجود در انبار وکارخانه ب صورت ظرفیت و خرده بار 
فروش نبش و ناودانی کارخانه های شکفته مشهد ومنذومه اصفهان اسپیرال وماهان ناب تبریز جاوید بناب وآرین ب صورت ظرفیت از انبار اصفهان و کارخانه 
فروش سپری از انبار اصفهان موجود کارخانه یزدو تهران و اصفهان ب صورت ظرفیت وخرده بار 
فروش تیر آهن زنبوری سفارش انبار اصفهان ب صورت ظرفیت و خرده بار

فروش تیر آهن ذوبی موجود در انبار اصفهان سایزهای ۱۲-۱۴-۱۶-۱۸-۲۲-۲۴-۲۷-۳۰و تیر آهن متفرقه انبار اصفهان تیر ۱۴کرمانشاه ۱۲۰کیلوی -تیر ۱۴کرمانشاهی ۱۳۰کیلوی -تیر ۱۶کرمانشاه -تیر ۱۴اهواز-تیر ۱۶اهواز -تیر ۲۰فایکو موجود در انبار ب صورت ظرفیت و خرده بار

آدرس

اصفهان - خیابان خیام - خیابان مقداد - کوچه شماره ۱۳ - مقابل ورزشگاه شهید بهشتی - ساختمان نیما - طبقه همکف

تلفن

موبایل

شبکه های اجتماعی