انبار ریل آقا جانی

موبایل

آدرس

تهران - اتوبان ساوه - شهرک صنعتی شهید زواده ایی -خیابان صنعت ششم - پلاک 5
فروش انواع ریل راه آهن صنعتی (پهلوی واروپایی)

فروش انواع ریل آهن صنعتی پهلوی واروپایی

جهت مصارف جرثقیل سنگبری  ها واگن های معادن  وبنادر وکوره های مختلف در تیپ ها واستاندار های مختلف 

فروش تراورس چوبی وفلزی.وادوات ریلی بست ریل کلمپ پد زیر ریل وکلیه ادوات مربوط به خط راه آهن،در ایران

فروش تراورس چوبی وفلزی وادوات ریلیآدرس

تهران - اتوبان ساوه - شهرک صنعتی شهید زواده ایی -خیابان صنعت ششم - پلاک 5

موبایل

اصناف مرتبط