برنا کایر صنعت شمال

موبایل

آدرس

مازندران - آمل - بلوار شیخ فضل‌الله نوری - بین فجر ۹ و ۱۱

نماینده سیم و کابل سمنان 

شرکت سیم و کابل سمنان

بهترین نمایندگی سیم و کابل سمنان در شمال

روشنک افشان

کابل افشان

کابل مفتول

کابل خشک

سیم ۱.۵ 

سیم ۲.۵

کابل ۲.۵×۲

کلید و پریز دلند

آدرس

مازندران - آمل - بلوار شیخ فضل‌الله نوری - بین فجر ۹ و ۱۱

موبایل

اصناف مرتبط