بنگاه آهن مرکز

تلفن

موبایل

آدرس

تهران - آزادگان - علی آباد قاجار - 20 متری طالقانی - کوچه سید الشهدا - پلاک 5

بنگاه آهن مرکز

خرید و فروش ضایعات (آهن آلات)

آدرس

تهران - آزادگان - علی آباد قاجار - 20 متری طالقانی - کوچه سید الشهدا - پلاک 5

تلفن

موبایل