تعمیرگاه ماشین لوکس

تلفن

موبایل

آدرس

تهران - پل سید خندان - انتهای خواجه عبدالله انصاری - چهارراه شهید عراقی - خیابان شهید عابدی - تعمیرگاه 1111

تعمیرگاه ماشین لوکس

نام گیربکس یا جعبه دنده برای تمامی افراد دارای اتومبیلنامی شناخته شده می باشد. گیربکس سیستمی متشکل از دندهکلاچ و قطعاتی است که وظیفه انتقال نیرو از موتور به چرخ ها را دارد. در واقع گیربکس به خاطر وجود دندهنوعی سیستم تغییر سرعت در خودرو است.

تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک ما در طی چندین سال سابقه در امور تعمیرات   تمام سعی اش بر آن بوده که نیاز مشتری را با به درستی و با بهترین کیفیت پاسخگو باشد. از آنجا که ما در این تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک بیشتر تعمیرات خودروهای چینی را انجام می دهیم و به دلیل وارداتی بودن این نوع از خودروهادسترسی مستقیم به کارخانه سازنده و یا نمایندگی های آنها در کشورهای همسایه و یا در ایران کاری زمان بر استدر بخش انبار تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک اکثر قطعات موجود است و اگر در مورد خودرویی نیاز به قطعه ای باشد که در انبار موجود نباشدبه سرعت سفارش شده تا مراحل تعمیر خودرو دچار مشکل نشود. تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک ما در طی چندین سال سابقه در امور تعمیرات,   تمام سعی اش بر آن بوده که نیاز مشتری را با به درستی و با بهترین کیفیت پاسخگو باشد. از آنجا که ما در این تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک بیشتر تعمیرات خودروهای چینی را انجام می دهیم و به دلیل وارداتی بودن این نوع از خودروها, دسترسی مستقیم به کارخانه سازنده و یا نمایندگی های آنها در کشورهای همسایه و یا در ایران کاری زمان بر است, در بخش انبار تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک اکثر قطعات موجود است و اگر در مورد خودرویی نیاز به قطعه ای باشد که در انبار موجود نباشد, به سرعت سفارش شده تا مراحل تعمیر خودرو دچار مشکل نشود. کارشناسان حرفه ای  ما در تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک سپرده خواهد شد و تعمیر آن با بهترین کیفیت انجام خواهد شد.

 

 

 

آدرس

تهران - پل سید خندان - انتهای خواجه عبدالله انصاری - چهارراه شهید عراقی - خیابان شهید عابدی - تعمیرگاه 1111

تلفن

موبایل