تعمیرگاه مرکزی ماشین آلات راهسازی

موبایل

آدرس

تهران - جاده مخصوص کرج - کیلومتر 20 - دوربرگردان نفت پارس - نبش مجتمع ایرانیان - کوچه فجر - تعمیرگاه مرکزی هیوندای

تعمیرگاه مرکزی ماشین آلات راهسازی

آدرس

تهران - جاده مخصوص کرج - کیلومتر 20 - دوربرگردان نفت پارس - نبش مجتمع ایرانیان - کوچه فجر - تعمیرگاه مرکزی هیوندای

موبایل