تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک ساجدی

موبایل

آدرس

تهران

تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک در شهرری | تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک ساجدی


خودرویی که گیربکس اتوماتیک دارد، فاقد کلاچ میباشد وهمچنین در خودرویی که گیربکس اتوماتیک دارد، احتیاجی نیست دستی دنده عوض کرد.

 عملکرد گیربکس اتوماتیک و گیربکس دستی هر دو شبیه به هم است اما روش های متفاوتی دارند.

و همچنین خودرو های دارای گیربکس اتوماتیک پدال کلاچ ندارند.

خودرو های دارای گیربکس اتوماتیک نیازبه تعویض دنده دستی ندارند.

یک بار شما دنده را در حالت drive قرار می دهید و دیگر نیازی به انجام کاری دیگری نیست.


خودرو های بدون گیربکس محدود به یک «نسبت انتقال دور» هستند. این نسبت قابل انتخاب است و به خودرو اجازه می دهد که با حداکثر سرعت مطلوب حرکت کند.

تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک ساجدی

سرویس دوره ای گیربکس اتوماتیک

فروش و تامین قطعات انواع گیربکس اتوماتیک

تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک با ضمانت نامه کتبی

مجهز به دستگاه دیاگ کلیه گیربکس های اتوماتیک

تعمیرات گیربکس اتوماتیک ساجدی


تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک 

تعمیرات گیربکس اتوماتیک 

تعمیرات گیربکس اتوماتیک در شهرری

تعمیرگاه گیربکس تخصصی 

تعمیرگاه تخصصی گیربکس اتوماتیک ساجدی 

گیربکس اتوماتیک ساجدی

تعمیرات گیربکس خودروهای اتوماتیک 

تعمیرات تخصصی گیربکس اتوماتیک ساجدی در شهرری


آدرس

تهران

موبایل