ثبت شمس

تلفن

موبایل

آدرس

تهران - خیابان پیروزی - بعد از سه راه شکوفه - ساختمان اندیشه - پلاک 1016 - واحد 12

ثبت شمس

ثبت شرکت تعاونی: تعاونیهای تولیدی، توزیعی با مجوز وزارت تعاون
ثبت شرکت خصوصی: ثبت محدوده ف ختص، موسسه، عام کنسرسیوم

ثبت شرکت تعاونی: تنظیم آگهی و صورتجلسات مجامع عادی، فوق العاده و هیئت مدیره

تغییرات شرکت خصوصی: ورود و خروج شریک، افزایش سرمایه، انتخابات، انحلال، اخذ کارت بازرگانی، کد اقتصادی، علام تجاری، برند، جوایز صنایع، رتبه بندی، پلمپ دفاتر، حسابداری، تشکیل پرونده مالیاتی، طرح توجیهی

ثبت شرکت تعاونی: تعاونیهای تولیدی، توزیعی با مجوز وزارت تعاون
ثبت شرکت خصوصی: ثبت محدوده ف ختص، موسسه، عام کنسرسیوم

ثبت شرکت تعاونی: تنظیم آگهی و صورتجلسات مجامع عادی، فوق العاده و هیئت مدیره

تغییرات شرکت خصوصی: ورود و خروج شریک، افزایش سرمایه، انتخابات، انحلال، اخذ کارت بازرگانی، کد اقتصادی، علام تجاری، برند، جوایز صنایع، رتبه بندی، پلمپ دفاتر، حسابداری، تشکیل پرونده مالیاتی، طرح توجیهی

 

آدرس

تهران - خیابان پیروزی - بعد از سه راه شکوفه - ساختمان اندیشه - پلاک 1016 - واحد 12

تلفن

موبایل