دونات دونات

تلفن

موبایل

آدرس

تهران - نیاوران به سمت تجریش - بعد از سه راه یاسر - سمت چپ - پلاک 270 - دونات دونات

دونات دونات

شیرینی و قنادی ، دونات اسپیشیال برند (کرم دار) ، تاپینگ شکلات ، تاپینگ کرم

آدرس

تهران - نیاوران به سمت تجریش - بعد از سه راه یاسر - سمت چپ - پلاک 270 - دونات دونات

تلفن

موبایل

اصناف مرتبط