دکتر محبوبه قاسمی مشاور خانواده

تلفن

آدرس

شهرک گلستان - منطقه 22

دکتر محبوبه قاسمی مشاور خانواده

یکی از مهمترین مسائل و دغدغه­­های والدین، موضوع تربیت صحیح فرزند است. این نگرانی برای همه مادران و پدران وجود دارد که چگونه کودک خود را تربیت کنیم تا یک شخص موفق، قدرتمند و موجه در جامعه باشد.اگر این موضوعات جزو دغدغه­­های شما محسوب می شوند چاره کار بهره گیری از علم روانشناسی کودک و نوجوان می باشد که راهکارهای صحیح تربیت فرزند را به والدین آموزش می دهد. برای بهره مندی از این علم میتوانید به روانشناس کودک ونوجوان در غرب تهران مراجعه کنید. کودکان دائما از شما الگو برداری میکنند پس باید رفتار های از جمله (پرخاشگری، حرف زشت، دروغ، خیانت، دعوا، حسادت، دشمنی، نفرت و خشم و .) را از محیط خانواده خود دور نمایید و به دنبال محبت، آرامش، صمیمیت، لذت از زندگی، پایبندی به زندگی، مهر و محبت، فداکاری و گذشت، صمیمیت و گرمی و باشید.روانشناس کودک و نوجوان در غرب تهران ابعاد مختلف رشد کودک، نیازهای کودک در هر مرحله رشدی، سبک های فرزند پروری و پیشگیری و درمان مشکلات روحی یا رفتاری در کودکان را بررسی میکند. یکی دیگر از حوزه هایی که در روانشناسی کودک مورد توجه قرار میگیرد، مشکلات روحی و رفتاری در کودکان است. با توجه به اینکه کودکان درک صحیحی از هیجانات خود ندارند و از طرفی در ابراز هیجانات خود نیز مشکل دارند، بروز مشکلات رفتاری در آنها بسیار شایع است. در صورتی که برای درمان آن اقدام نشود ممکن است به اختلالات روانی تبدیل شوند که پیامدهای منفی آن زندگی کودک را به کلی تحت تاثیرات منفی خود قرار میدهدشما میتوانید با مراجعه به دکتر محبوبه قاسمی، مشاوره فردی در منطقه 22 تهران داشته باشید.

آدرس

شهرک گلستان - منطقه 22

تلفن