سرما گستر

تلفن

موبایل

آدرس

تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - خیابان نور محمدی (تنکابن ) - پلاک 36

سرما گستر

تامین تجهیزات برودتی ، طراحی و اجرای سیستم های برودتی

آدرس

تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - خیابان نور محمدی (تنکابن ) - پلاک 36

تلفن

موبایل