سوله آکام فلز

موبایل

آدرس

اصفهان - کاشان - بلوار قطب راوندی - حکمت 33

سوله آکام فلز

ساختن سوله به دو صورت سازه سوله سبک و سازه سوله سنگین و توسط قدیمی ترین سازنده سوله سبک و سنگین سوله یک سازه فلزی است که به دو نوع سبک و سنگین تقسیم می شود و برای ساخت آن باید محاسبات خاصی صورت گیرد و نوع کاربری آن قبل از ساخت مشخص شود. سوله های سبک سوله هایی هستند که در ساخت آن از لوله و قوطی های سبک و با ضخامت کم ساخته می شود اما سوله های سنگین به وسیله تیر ورق ساخته می شوند.   یکی از انواع سوله، سوله های سبک است که دارای انواعی از قبیل، سوله لوله ای، سوله خرپایی و سوله یو بی ام  هستند.

سوله های خرپایی از انواع سوله سبک است که در قدیمی ترین سازنده سوله سبک و سنگین دارای مزایایی می باشد. از مزیت های آن زیبایی و تنوعی است که در شکل هندسی سازه وجود دارد، امکان ساخت آن با دهاه های بزرگ وجود دارد، تنها با این سازه است که می توان پل های بزرگ و زیر بار شدید را ساخت، قیمت مناسب این سازه نسبت به سایر سوله ها، سرعت در اجرای این سازه و نصب آن، امکان باز و بسته شدن دوباره این نوع سوله وجود دارد (دمونتاژ و مونتاژ). کاربرد اصلی این سوله نیز در تحمل بارهای بسیار سنگین می باشد.

سوله آکام فلز از قدیمی ترین سازنده سوله سبک و سنگین در کشور است و با به کارگیری نیروهای متخصص بهترین گزینه برای سپردن کار به این شرکت است.

آدرس

اصفهان - کاشان - بلوار قطب راوندی - حکمت 33

موبایل