شرکت آسا

با ورود پودر های شوینده خارجی در اوایل دهه 30شمسی و استقبال مردم و به تدریج جایگزینی این فرآورده شیمیایی و صنعتی بجای شوینده های دستی باعث شد؛شرکت های داخلی در این زمینه فعالیت خود را شروع کنند. رقابت در بین محصولات متنوع بر سر کیفیت و همچنین قیمت مناسب باعث شد، پیشرفت های زیادی در این زمینه مشاهده گردد، تا جایی این فعالیت ها گسترش یافته که اکنون شاهد فروش فله ای پودر لباسشویی به صورت اینترنتی و به آسانی هستیم.

تر است در زمان هایی که لباس ها خیلی چرک اند یا لکه های چربی و لکه های سخت دارند از پودر لباسشویی استفاده شود، و زمان هایی که لکه های کمی وجود دارند یا فقط برای از بین بردن بوی لباس ها میخواهیم شستشو انجام گیرد از مایع لباسشویی استفاده شود.از آنجایی که پودر لباسشویی حاوی پاک کننده های قوی تری هستند می توانند در تمیزی بهتر لباس ها به ما کمک کنند. با فروش فله ای پودر لباسشویی میتوانیم بهترین پودر لباسشویی را برای از بین بردن سخت ترین لکه ها داشته باشیم. فروش فله ای پودر لباسشویی به صورت اینترنتی نیز رایج است، و با توجه به پیشرفت فروشگاه های اینترنتی امروزه  می توان با خیال راحت یک خرید مطمئن داشت تا هم از مزیت های آسانی خرید اینترنتی و هم از قیمت مناسب فروش فله ای پودر لباسشویی، استفاده کرد.

آدرس

تلفن