شرکت خدماتی نظافتی زرین جام آنزان

موبایل

آدرس

شرکت خدماتی نظافتی زرین جام آنزان

نظافت راه پله، منازل، ادارات و شرکتها، دیوارشویی، حمل بار و اثاثیه منزل، نقاشی ساختمان، نصب کاغذ دیواری، نصب درهای کرکره برقی، انجام تمام کارهای تاسیساتی (شبانه روزی) (با 6 سال سابقه کار(

آدرس

موبایل