تولیدکننده هواکش های آکسیال چهارگوش دیواری در اصفهان  | شرکت مولن فن

هواکش آکسیال محوری دیواری HRK

در مواقعی که فشار استاتیک سیستم خیلی کم باشد، بهترین انتخاب هواکش آکسیال است

هواکش کانالی محوری دیواری HRK

مشخصات فنی ومقدار هوادهی مانند هواکش HRK میباشد .

اختلاف این هواکش قاب آن بوده که به شکل استوانه ایی بود و می‌توان دو طرف آن توری حفاظ تعبیه نمود

تولید کننده هواکش های سقفی

تولید کننده هواکش های کانالی

تولید کننده هواکش های سانتریفیوژ نوع پروانه بکارد

هواکش های آکسیال چهارگوش دیواری

آدرس

تهران

موبایل