شرکت پویش

موبایل

آدرس

تهران - خیابان هفده شهریور - خیابان جوشن - کوچه هفتم شرقی - پلاک16

واردات وتولید کننده انواع قطعات ژئو تکنیک | شرکت پویش

وارد کننده انواع قطعات حفاری (ژئوتکنیک)

تولید کننده مته های حفاری راکبیت و.....

وارد کننده دستگاه های حفاری xy2b xy4 gy1000

قطعات حفاری

پی دی سی 

دستگاه حفاری(xy2b _gy100_xy44)

قطعات حفاری

راکبیت 

پی دی سی 

واردات و صادرات قطعات حفاری 

دستگاه حفاری(xy2b _gy100_xy44)

متوارد کننده انواع قطعات حفاری (ژئوتکنیک)

تولید کننده مته های حفاری راکبیت و.....

آدرس

تهران - خیابان هفده شهریور - خیابان جوشن - کوچه هفتم شرقی - پلاک16

موبایل