صنايع مفتولی نوین

تلفن

موبایل

آدرس

تهران - ابتدای شهرک صنعتی چهار دانگه - واحد 5 - مجتمع کوشک ایرانیان - بلوک B - واحد 5

نوين توليد كننده تجهيزات اشپزخانه 


لوازم اشپزخانه اي نوين

آدرس

تهران - ابتدای شهرک صنعتی چهار دانگه - واحد 5 - مجتمع کوشک ایرانیان - بلوک B - واحد 5

تلفن

موبایل

شبکه های اجتماعی