فروشگاه فریدونی

تلفن

موبایل

آدرس

تهران - میدان قیام - خیابان ری - خیابان ادیب المالک - پلاک 61

فروشگاه فریدونی

لوازم و تجهیزات آشپزخانه های(صنعتی، سلف سرویس هتل، بیمارستان، پادگان و اماکن دولتی، سردخانه) ظروف مسی و سماورهای ذغالی

آدرس

تهران - میدان قیام - خیابان ری - خیابان ادیب المالک - پلاک 61

تلفن

موبایل

اصناف مرتبط