نصب آنتن در شمال تهران | فروشگاه کیان

با توجه به دیجیتال شدن دستگاه های دریافت کننده تلوزیون،  استفاده از آنتن کمتر شده است.

اما در ساختمان های بزرگ به دلیل هزینه ی زیاد برای هر واحد از آنتن مرکزی استفاده می شود.

نصب آنتن مرکزی ، انتقال کابل آنتن و دسترسی دادن به هر واحد از جمله خدمات مربوط به این خدمت پر کاربرد می باشد.

نصب انواع آنتن در تهران

نصب انواع آنتن ها در شمال تهران

نصب انواع آنتن ها در شمال غرب تهران

نصب آنتن در شمال تهران

نصب خاص ترین از انواع آنتن ها در شمال تهران

نصب آنتن دیجیتال در شمال تهران

آدرس

تهران

موبایل