ارائه خدمات ماساژ درمانی 


افزایش وارامش ذهنی بهبود توانایی بر ذهن 

افزایش آگاهی از ارتباط بین ذهن و جسم و توانایی مدیریت ذهن بر جسم 

کاهش استرس و فشار روانی به عنوان یکی از بهترین روش های مدیریت استرس 

بهبودگردش خون و تحرک لنف دربدن 

گاهش گرفتگی سختی وفشار عضلانی 

تسکین دردها مانند درد پائین کمر گردن درد

ماساژ بر سکته  تاثیر می گذارد

ماساژ بر سیستم ایمنی بدن تاثیر میگذارد

ماساژ کردش خون را بالا میبرد بر سیستم قلب و عروق تاثیر می گذارد
 حرکات ماساژ درمانی عضلات را ریکاوری میکند و گرفتگی عضلانی را ازاد میکند افرادی که همیشه ماساژ میروند آن افراد درمعرض سکته قرار نمی گیرند

فواید ماساژ ریلگسی یا سوئدی 
برای بهبود درد سیاتیک خیلی مفید است و یک خواب راحت را میتوانید تجربه کنید 

افرادی که تئروئید دارند این نوع ماساژ برای درمان تئروئید خیلی کمک میکند 

افرادی که استرس اضطراب دارند ماساژ ریلگسی یا سوئدی 
استرس و اضطراب را برطرف میکند 
و خطراتی که استرس و اضطراب عضلات عصبی ما را تهدید میکند جلوگیری میکند 

افرادی که احساس میکنند دیسک کمر دارند درد کمر دارند ماساژ عمیق استخوانی برای بهبود کمر درد کمک میکند 
ودرد کمر را دریک الی ۳ جلسه برطرف میکند 
و برای این که دیسک کمر یه گردن نشوید 
حتما با ورزش درمنزل یا باشگاه
حرکات فیله انجام دهید 
این حرکات باعث میشود که فیله کمر وگردن شما تقویت شود 
وبه درد دیسک کمر وگردن را حس نکنید وبا دیسک کمر وگردن خدافضی کنید

آدرس

تهران

موبایل

شبکه های اجتماعی