مجتمع تعمیرگاهی وحید

تلفن

موبایل

آدرس

تهران - شهرک راه آهن - انتهای آزادگان شمال - خیابان هوانیروز - بعد از تقاطع هاشم زاده - پلاک 303 - مجتمع تعمیرگاهی وحید

مجتمع تعمیرگاهی وحید

مجتمع تعمیرگاهی وحید باطریسازی، مکانیکی، جلوبندی ، خودروهای داخلی و خارجی نمایندگی فروش باطری امداد در محل

آدرس

تهران - شهرک راه آهن - انتهای آزادگان شمال - خیابان هوانیروز - بعد از تقاطع هاشم زاده - پلاک 303 - مجتمع تعمیرگاهی وحید

تلفن

موبایل