مطب مامائی

موبایل

آدرس

تهران - شهرری - باقر شهر - خیابان مصطفی خمینی - بالاتر چهارراه عرب ها - مجتمع تجاری اداری یاس - طبقه سوم

بهترین مطب مامائی محدوده باقر شهر

انجام زایمان طبیعی در بیمارستانهای تحت قرداد

تشخیص و درمان بیماریهای زنان و مامایی با بیش از 20سال سابقه فعالیت در محدوده

آدرس

تهران - شهرری - باقر شهر - خیابان مصطفی خمینی - بالاتر چهارراه عرب ها - مجتمع تجاری اداری یاس - طبقه سوم

موبایل

شبکه های اجتماعی