پیمانکاری خورشیدی

موبایل

آدرس

تهران - کرج

اجرای آسفالت کاری در تهران و کرج

تهیه وپخش آسفالت بصورت مکانیزه و ولتی
تهیه وپخش تراشه
پخش آسفالت با اکیب دولتی
جدول بندی نهر وکانیوا وتک ایستاده وکتابی در همه ابعاد

کاتر زنی وبرش آسفالت کهنه ونوسازی مجدد نوار حفاری و لکه گیری سطح شهر

اجرای عملیات خاکریزی وخاکبرداری محوطه سازی زیر سازی. اساس وزیر اساس صفر تا صد

آماده عقد قرارداد با ارگان‌های دولتی وشخصی وشرکت ها ماکار میکنیم تا کیفیت را بعمل آوریم

پیمانکاری آسفالت در تهران و کرج
آسفالت تخصصی در تهران و کرج

آدرس

تهران - کرج

موبایل

شبکه های اجتماعی

اصناف مرتبط