چاپ پارچه حسینی

موبایل

آدرس

تهران

چاپ پارچه با ماشین آلات تخت | چاپ پارچه حسینی


قبول انواع سفارشات چاپي اعم از پارچه هاي پلي استر پنبه ايي ويسكوز مخمل. مخلوط. پشم. ابريشم. نايلون فرش با سيستم ديجيتال مستقيم برداشت روي پنبه و ويسكوز اكليل چاپ سوخت Devorاز عرض 90الي 220سانتي متر در اسرع وقت با مناسب ترين قيمت

چاپ پنبه 

چاپ ويسكوز 

چاپ ابريشم 

چاپ پشم 

چاپ نايلون 

چاپ مخمل 

چاپ خيس 

چاپ مخلوط

آدرس

تهران

موبایل