کباب کوبک

آدرس

تهرانسر - بلوار لاله - پلاک 108

کباب سرای کوبک در تهرانسر


در کباب سرای کوبک کیفیت فدای سرعت نمی‌شود

کباب کوبیده ،لقمه ونگین دار به صورت روزانه در حضور شما چرخ وآماده می‌شود

تمامی محصولات از کشتار روز گوشت ومرغ تهیه شده وآماده سازی می‌گردد

برنج مجموعه از مرغوبترین برنج ایرانی موجود در بازار تهیه وآماده میشود

کباب کوبیده سیخی

لقمه مخصوص سیخی
کوبیده نگین دار
چنچه گوسفندی سیخی
جوجه گوسفندی سیخی
جوجه بدون استخوان
جوجه کباب با استخوان .
چلو کره
شیشلیک شاندیز ی کوبک سیخی

فیله کباب مخصوص کوبک
کباب بختیاری مخصوص
کتف وبال کبابی
گوجه،فلفل
زرشک پلو با مرغ 
چلوخورشت قرمز سبز
چلو خورشت قیمه
چلو ماهیچه
چلو گردن
ماهیآدرس

تهرانسر - بلوار لاله - پلاک 108

موبایل