گروه صنعتي سهند ایران

موبایل

آدرس

تبریز - خسرو شهر - روبرروی سپاه مقاومت بسیج و جهاد سازندگی خسرو شاه

ساخت و تعمیر انواع جرثقیل های سقفی


گروه صنعتي سهند ایران

ساخت و تعمیر انواع جرثقیل های سقفی .دروازه اییوبازویی

آدرس

تبریز - خسرو شهر - روبرروی سپاه مقاومت بسیج و جهاد سازندگی خسرو شاه

موبایل

شبکه های اجتماعی

اصناف مرتبط