گلخانه تولید نشأ سون

موبایل

آدرس

خرید و فروش و صادرات انواع صیفی جات

گلخانه تولید نشأ سون


ارائه تولید انواع صیفی جات تحت نظر 
کارشناس مجرب.....تولید و فروش نشا سبزی و صیفی تحت نظر گیاه پزشک و کارشناس مجرب به صورت تضمینی
فروش آزاد و قرار دادی 
 تولید نشا ،صیفی جات (گوجه، بادمجان، هندوانه، خربزه، فلفل و…)
خرید و فروش و صادرات انواع صیفی جات به سراسر کشور


آدرس

خرید و فروش و صادرات انواع صیفی جات

موبایل