خدمات تخصصی ابزار دقیق

موبایل

آدرس

البرز - کرج - کمالشهر - خیابان بهشتی - ظفر 5 - پلاک 51

 تعمیر وکالیبره انواع کولیس 

تعمیر کولیس میکرومتر ساعت
کولیس دیجیتال معمولی ساعتی
میتوتویو اینسایز الجی اسیمیتو
کالیبره بازسازی انواع کولیس ساعت
تعمیر ساعت شیطانکی
تعمیر ساعت اندیکاتور
تعمیر انواع کولیس 
تعمیر کولیس دیجیتال
تعمیر میکرومتر

تعمیر و کالیبره انواع کولیس چگونه انجام می پذیرد؟

هدف از تعمیر و کالیبره انواع کولیس در این مقاله ارائه دستورالعمل های کلی برای کالیبراسیون کولیس ها از جمله کولیس های دیجیتال، ورنیر ،عقربه ای یا ترکیبی آنها است. کلیه دستگاه های مورد استفاده برای اندازه گیری، روش های تنظیم سنجش، تست، بازرسی و کالیبره کردن را دارند.

هدف از تعمیر و کالیبره انواع کولیس در این مقاله ارائه دستورالعمل های کلی برای کالیبراسیون کولیس ها از جمله کولیس های دیجیتال، ورنیر ،عقربه ای یا ترکیبی آنها است. کلیه دستگاه های مورد استفاده برای اندازه گیری، روش های تنظیم سنجش، تست، بازرسی و کالیبره کردن را دارند.


مرجع مناسب برای نگهداری، تعمیر و کالیبره انواع کولیس:

کتاب های راهنمای مربوط به هر کولیس هنگام خرید آن و یا بروشورهای مطابق با کولیس ها را بررسی کنید.

مشخصات فنی:

مشخصات کولیس توسط سازنده ی دستگاه تعیین شده است. اگر مستندات سازنده در دسترس نباشد، از مشخصات ظاهری و کاربردی کولیس برای تعمیر و کالیبره انواع کولیس استفاده می شود.

تجهیزات مورد نیاز:

محلول تمیز کردن

سنگ آرکانزاس سخت

پارچه بدون پرز

مجموعه بلوک گاج

سیم نازک یا برس نایلونی

روغن گاج.


ترتیب روش کار برای تعمیر و کالیبره انواع کولیس:

تمام سطوح بستر را با دقت بررسی کنید. بریدگی ها، لک ها، شکستگی ها، خراشیدن، سایش و یا سایر عواملی که باعث خرابی یا کاهش دقت در دستگاه کولیس شده اند باید بررسی شوند. با استفاده از سنگ سخت آرکانزاس، هرگونه نقص سطح کولیس را برطرف کنید.

مقادیر کافی از محلول تمیز کننده روی پارچه بدون پرز بریزید. با دقت، تمام سطوح کولیس را پاک کنید و همه مواد خارجی و ذرات را از بین ببرید. (در صورت لزوم از قلم مو در مسیر پین استفاده کنید.) روغن سطحی را به راحتی  با پارچه تمیز کنید.

فک هایOD   را در حالت بسته قرار دهید. گیربکس ها را به سمت منبع نور نگه دارید و با چشم خود و نور، بین فک ها را معاینه کنید. اگر فک ها موازی باشند ، نور دیده نمی شود.

فک های چاقوی لبهID  را برای سایش در حالت بسته قرار دهید. برای شناسایی شکاف های هوا یا نواقص سطح بین فک، باید کولیس را به صورت مربع در خط دید قرار داد.

تنظیم صفر دستگاه کولیس را با مشاهده و خواندن فک در حالت بسته بررسی کنید. اگر کولیس 0.000 را نخواند، می توانید با شل کردن پیچ قفل گودی، کالیبر های شماره گیری را به راحتی در صفر تنظیم کنید، سپس گودی چرخان را برای تراز کردن روی درجه صفر با اشاره گر قرار دهید. در برخی از دستگاه های کولیس محیط گیرنده ی آن دارای مقیاس های کشویی هستند که ممکن است تنظیم شوند.

ادامه ی روش های تعمیر و کالیبره انواع کولیس:

با استفاده از بلوک های فشار سنجی گاج، ویژگی های اندازه گیری هر مرحله را بررسی کنید. توجه داشته باشید که هنگام خواندن در عدد صفر و در مقدار اندازه گیری شده از بلوک (های) سنجش گاج، شماره گیری و استفاده نمایید.

با استفاده از بلوک های زباله، ویژگی اندازه گیری مربوط به عمق را بررسی کنید (اگر مدل کولیس از این نوع است). هنگام خواندن در صفر و در مقادیر اندازه گیری شده از بلوک (ها) استفاده نموده و به میزان خواندن توجه داشته باشید.

اگر در این مرحله نقص هایی یافت شده است که می تواند بر دقت و یا کارایی دهانه ها تأثیر بگذارد، کالیبراسیون را قطع کنید و برای انجام تعمیر و کالیبره انواع کولیس به مراحل قبلی بازگردید.

چهار ربع را به طور مساوی در کل محدوده اندازه گیری کولیس بررسی کنید. به عنوان مثال، 1.000، 3.000، 4.000 و 6.000

پرتوی کولیس را تا حد ممکن موازی کنید.

برای اندازه گیری بدون مشکل، پیچ گیره را بر روی فک متحرک محکم کنید، توجه کنید که این پیج در  بین کولیس و بلوک (های) گاز مزاحمتی ایجاد نکند. پیچ گیره باید در داخل قسمت کشویی روی فک متحرک محکم شود.

انواع کولیس:

کولیس ها انواع مختلفی دارند. می توان گفت کولیس ها به انواع کولیس عقربه ای، کولیس دیجیتال، کولیس پرگاری، کولیس ورنیه و کولیس فنر دار تقسیم می شوند. نحوه ی کالیبره بازسازی انواع کولیس ساعت ،تعمیر کولیس میکرومتر ساعت، تعمیر و کالیبره انواع کولیس عقربه ای، دیجیتالی، پرگاری و ... و همچنین نحوه نگهداری آن ها با یکدیگر متفاوت می باشد.

آدرس

البرز - کرج - کمالشهر - خیابان بهشتی - ظفر 5 - پلاک 51

موبایل

شبکه های اجتماعی

اصناف مرتبط