شرکت باقریان شیمی قم

تلفن

موبایل

آدرس

قم - شهرک شکوهیه - خیابان آیت الله خامنه ای - شرکت باقریان شیمی قم

تولید کننده پلاستی سایزر جایگزین Dop

روغن جایگزین dop
 پلاستی سایزر جدید 
برای اولین بار در ایران

تولید وفروش پارافین مایع وجامد

بهترین تولید کننده پارافین جامد ومایع

تولید کننده وفروشنده روغن Dop دی او پ

آدرس

قم - شهرک شکوهیه - خیابان آیت الله خامنه ای - شرکت باقریان شیمی قم

تلفن

موبایل