شرکت نگین بذر طاها

تلفن

موبایل

آدرس

آذربایجان شرقی - تبریز - شهر ایلخچی - خیابان امام - جنب مسجد ولی عصر - ساختمان نائبی - طبقه دوم - شرکت نگین بذر طاها

بذر یونجه | شرکت نگین بذر طاها

فروش انواع رقمهای بذر یونجه سردسیری و معتدل و گرمسیری

آدرس

آذربایجان شرقی - تبریز - شهر ایلخچی - خیابان امام - جنب مسجد ولی عصر - ساختمان نائبی - طبقه دوم - شرکت نگین بذر طاها

تلفن

موبایل