کلینیک دامپزشکی آفاق

موبایل

آدرس

تهران - آیت الله کاشانی - 200 دستگاه - خیابان کیهان - نبش کیهان 2 - پلاک 19

عقیم سازی حیوانات خانگی در سازمان برنامه | کلینیک دامپزشکی آفاق 

عقیم سازی حیوانات خانگی در کلینیک دامپزشکی آفاق.

عقیم سازی در حیوانات نر شامل برداشت کامل بیضه ها میباشد .

در حیوانات نر به منظور جلوگیری از بیماریهای مربوط به بیضه ها التهاب‌ پروستات وبیضه وعفونت های مقاربتی عقیم سازی توصیه می‌شود


در حیوانات ماده شامل برداشت کامل تخمدان ها وشاخ های رحم وبدنه میباشد

از مزایایی عقیم سازی در حیوانات ماده می‌توان به جلوگیری از ابتلا به تومورهای پستانی وتومورها وکیست های رحم وتخمدان عفونت واژن وبیماری مقاربتی اشاره کرد


عقیم سازی حیوانات خانگی در سازمان برنامه 

عقیم سازی حیوانات در کلینیک آفاق

عقیم سازی حیوانات خانگی در کلینیک دامپزشکی آفاق 

عقیم سازی در تهران

عقیم سازی حیوانات ماده در کلینیک دامپزشکی آفاق 

عقیم سازی حیوانات خانگی نر در کلینیک دامپزشکی آفاق 


آدرس

تهران - آیت الله کاشانی - 200 دستگاه - خیابان کیهان - نبش کیهان 2 - پلاک 19

موبایل