شرکت تولیدی بازرگانی الماس نمک

شرکت تولیدی بازرگانی الماس نمک

سمنان - گرمسار - شهرک صنعتی فجر

مدیر: پورافکاری

تولیدی روغن بیست بیست

تولیدی روغن بیست بیست

تهران - شهرک ولیعصر

مدیر: محسن رسولی