نقش ایران

نقش ایران

کرج - بین میدان شهدا و توحید - پاساژ احمدی - طبقه پایین

مدیر: محسن جمشیدی

تولیدی قاصدک

تولیدی قاصدک

اصفهان - خمینی شهر - خیابان منتظری - کوچه 81 - بافندگی و تولیدی قاصدک

مدیر: حبیبی

کانون آگهی و تبلیغات نوآورانه

کانون آگهی و تبلیغات نوآورانه

شعبه 1 : تهران - جنت آباد / شعبه 2 : اصفهان - زرین شهر

مدیر: آرش کافی