اقامتگاه بومگردی بومخانه ددنگه

اقامتگاه بومگردی بومخانه ددنگه

گرگان - کیلومتر 7 بزرگراه گرگان مشهد - روستای دودانگه - خیابان ولایت بو خانه ددنگه

مدیر: آقای خانی