شرکت حیوانات خانگی ویانا

موبایل

آدرس

تهران - جاده خاوران

آموزش تخصصی سگهای نگهبان

آموزشگاه تخصصی ویانا پت
از جمله خدمات ما:
*بازدید و مشاوره در منزل توسط کارشناسان آموزشگاه
*دارای کارشناس تربیت سگ خانم و آقا
*پانسیون در محیطی بهداشتی و مجهز
*چکاپ هفتگی توسط دامپزشک آموزشگاه
*صدور گواهی سلامت در هنگام پذیرش
*توزیع خوراک بالانس شده به سگهای آموزشگاه
*فروش لوازم تخصصی آموزش سگ 
*آموزش فرامین ابتدایی
*آموزش تخصصی سگهای نگهبان
*آموزش سگ خانواده
* فرامین درخواستی
*انواع آموزش تخصصی (امداد و نجات،محافظ شخصی و.....)
*آموزش پیشرفته

آدرس

تهران - جاده خاوران

موبایل

شبکه های اجتماعی