تکنو توس

آدرس

خراسان - بلوار توس - توس۹۷ - روستای لقمانی - روبروی قبرستان - شرکت تکنو توس خراسان (دفتر مرکزی : تهران - شهریار)

ساخت دستگاه های کشش مفتول در ساختمان سازی و صنایع وابسته

(مفتول. بیشترین استفاده در صنایع ساختمان،خودروسازی،لوازم خانگی)

(شاخه کن.جهت صاف کردن واندازه کردن مفتول در سایزهای مختلف) 

(اسپولر يا قرقره جمع کن در سایزهای مختلف از نظر وزن)

(کویلر یا کلاف جمع کن مفتول را در سایزهای مختلف بصورت کلاف جمع آوری میکند)

(مفتول مسوار عمده مصرف در صنایع خودروسازی ولوازم خانگی)

(مفتول آرماتوربندی عمده مصرف در ساختمان سازی وصنایع وابسته)

(مفتول گالوانیزه)

آدرس

خراسان - بلوار توس - توس۹۷ - روستای لقمانی - روبروی قبرستان - شرکت تکنو توس خراسان (دفتر مرکزی : تهران - شهریار)

شبکه های اجتماعی

اصناف مرتبط